toppbild

Toppmodern utrustning

TOPPMODERN UTRUSTNING har vi och vi satsar hårt på den nyaste tekniken. Vårt ultraljud en PHILIPS iU22 finns såvitt vi vet endast på vår klinik i hela världen. Leder, hjärta, lungor, senor, muskler, lever, njure och ryggar är områden som lämpar sig väl för ultraljudsdiagnostik. Vi utför ca 1200 ultraljudsundersökningar per år.