toppbild

Knäledsinflammation - den vanligaste hältan ?!

Varför så mycket knäledsinflammationer ? Problem i bakknän hos hästar tycks vara ett av de vanligaste problemområdena på hästar av alla kategorier (se länken "Hältor-allmänt").

Hur kan det vara så ? Min teori om detta är att de allra flesta skadorna i bakknäna uppstår då hästen INTE rids. Det vill säga i hagen, i boxen, i hästtransporten och så vidare eller det vi kallar olycksfallshältor. Som sagts på annan plats är bakknäet extremt komplicerat uppbyggt. Det är ju egentligen 3 leder i 1 med många ligament och 2 menisker.

Rent teoretiskt kan alla delar av en led skadas. Sidoligamenten (det som brukar kallas ledband) ett på utsidan och ett på insidan har vi sett skador på (ultraljudsdiagnoser). Korsbanden (2 stycken-ett framme i leden och ett i bakre delen) ser man tyvärr ofta skador på vid artroskopiundersökning (titthålskirurgi under narkos). Knäskålen har 3 egna ligament som kan skadas (ultraljudsdiagnoser). Ledkapselskador förekommer efter kraftiga skenfärder och liknande (ultraljudsdiagnos). Meniskskador är mycket vanligt (ultraljudsdiagnos). Meniskerna är broskskivor som ligger på ut- respektive insidan av nedre knäleden. Broskskivor mellan två kraftiga skelettdelar skadas lättare än skelettet vilket troligen är orsaken till att det förekommer så mycket skador i meniskerna. Alla skelettdelar i lederna har ledbrosk mellan sig. Detta skadas också lätt vid kraftiga olycksfall (ultraljudsdiagnos). Vissa broskskador föds hästen med (ostechondritis dissecans "lösa benbitar"-se annan länk-röntgen- och ultraljudsdiagnos). Skelettet skadas också ibland och ger upphov till frakturer och benbitar (röntgendiagnos). Ligamentfästen kan skadas, inflammeras och förkalkas (röntgen- och ultraljudsdiagnos). Vissa skelettdelar som till exempel rullkammarna kan missbildas (medfött) och bli för platta (röntgendiagnos). Och sist men inte minst kan man ha ledinflammationer i 1 eller flera av ledavdelningarna (ultraljudsdiagnos).

Vissa av de ovan beskrivna skadorna är dock inte direkt smärtutlösande och ger därför inte direkt upphov till hälta. Meniskerna saknar till exempel smärtnerver och meniskskador gör därför inte ont. Missbildning av rullkammarna gör heller inte ont. Korsbanden har så vitt jag vet heller inga smärtnerver. Varför blir hästen då halt av dessa skador? Svaret är att skadorna skapar en ledkapselinflammation genom att de ger en instabilitet (glapp) i leden. Alla vet ju att skor som glappar lätt ger upphov till skoskav (inflammation i huden). Och det gör ont. Ledkapseln är rik på smärtnerver och därför är ledkapselinflammation hältutlösande. Knäledens ledkapslar (3 stycken) tycks extremt känsliga. ALLA små fynd i knäleden tycks ge upphov till en smärtutlösande ledinflammation. Detta är helt i motsats till hasleden som tycks vara MYCKET tolerant mot diverse skador. Och trots att man ofta ser inflammation i hasledens ledkapsel tycks den inte alltid ge upphov till hälta. Men knäledens inflammationer ska alltid betraktas som hältutlösande.