toppbild

Endoskopi

Endoskopi av hästens övre luftvägar är en mycket vanlig undersökning. Detta beror självklart på att luftvägsproblem är mycket vanligt. Det är inte bara infektioner av olika slag utan även andra komplikationer som kan uppstå. För att lättare dokumentera och framförallt för att kunna jämföra undersökningar som gjorts tidigare på samma häst, eller för att jämföra luftvägarna före och efter behandling är videoendoskop en värdefull tillgång. Bilder kan lagras och tas fram för jämförelse.

Det blir också lättare att inför hästägaren/tränaren kunna beskriva ett tillstånd när alla kan se hur det ser ut "där inne". Förståelsen för olika problem blir mycket bättre.

Vanligaste fynden är:
  • Övre luftvägsinfektioner med svullnader i svalget som följd.
  • Svullnader i svalget av andra orsaker än infektion.
  • Slembildning i nedre luftvägarna ibland med blödningar från lungorna efter hårda jobb.
  • Mekaniska luftflödeshinder till exempel förslappat gomsegel, struppipning och liknande
Vi valde ett videoendoskop från Tyskland som heter VideoMed. Det är 2 meter långt (lite längre än vanligt för halsendoskopier) och mycket smalt så att man även kan undersöka unga hästar eller små ponnies. Bilderna lagras på en vanlig hårddisk och kan lätt tas fram och jämföras med tidigare undersökningar.
Endoskopet används också vid kirurgisk laserbehandling i svalget (läs mer om detta under "Medicinsk utrustning")
Läs mer om luftvägsproblem under "Värt att läsa"