toppbild

Rörelsediagnostik

All rörelsediagnostik sker på RULLMATTA i mycket lågt tempo. De allra flesta hästar lär sig att trava på mattan inom 2 minuter (tack vare vår mycket erfarna tekniska personal). Har de en gång varit ”på bandet” kan de tekniken för all framtid (som att lära sig cykla). Under de 13 år vi  har varit verksamma har vi aldrig haft några skador i samband med undersökningarna på bandet.

Tekniken att använda rullband är en egen metodik som vi kallar DGA – Diagnostisk Gångarts Analys. Vi började utveckla metoden 1992. Den används på ytterligare en svensk klinik som ligger i Timrå och inom kort öppnar vi en egen klinik i USA med samma metodik. Låghastighetstrav på rullbandet gör det lätt för oss att snabbt lokalisera ett eller flera problemområden hos hästen som vi kan undersöka vidare. Vi förfogar över 3 st maskiner (2 i Sverige och 1 i USA) alla från Säto i Uppsala.