toppbild

Vad gör vi

Detta är Euro-Vets Hästklinik En kortfattad information Hästens prestationsförmåga är vårt arbetsfält. RÖRELSEAPPARATEN, HJÄRTA, BLOD och ANDNINGSVÄGARNA är det vi dagligen undersöker. Vi har ca 3500 patienter varje år med hälften från ridsporterna och hälften från travsporten. Vi utför årligen ca 3200 hältutredningar från ett mycket stort upptagningsområde i hela Europa. De flesta hästarna undersöks över dagen men vi har stora uppstallningsmöjligheter om det skulle behövas.
Klinikinteriör
Klinikinteriör