toppbild

Andra undersökningar

Andra VANLIGA UNDERSÖKNINGAR som vi utför är: genomgång av hästens muskulatur/senor genom noggrann palpation, endoskopering av övre luftvägarna (numera med videoteknik), EKG och hjärtauskultation samt blodprovsundersökningar. Samarbetet med HÄSTTANDLÄKARE är en självklarhet och en mycket viktig del av vår verksamhet. 2 dagar i veckan har vi hästtandläkaren på plats.

Alla BLODPROVER analyseras av EQUILAB i Halmstad. Deras analysmetoder är moderna och anpassade för hästar. Vi tycker att detta lab. ger oss relevanta provsvar som stöd för vår kliniska misstanke. Vi tar ca 1000 blodprover varje år och hjälper även kollegor med tolkning av blodprovssvar. Att tolka ett blodprov från häst kräver förutom ett riktigt bra analyslab även att tillräckligt många blodparametrar analyseras för att få den bästa helhetsbilden. Mellan 23-33 olika analyser tycker vi krävs för att kunna pejla in olika avvikelser.

Vi REMITTERAR all kirurgi, artroskopier och andra ingrepp till olika kliniker. Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra kunder denna möjlighet vid behov av kirurgi. Vi får också årligen ett antal remisser från kollegor på både hältutredningar samt ultraljudsundersökningar.

Hur hinner vi då med allt detta? Organisationen är extremt strömlinjeformad och effektiv. Personalen är mycket erfaren. Många av våra kunder är också mycket rutinerade besökare som vet exakt hur rutinerna är. Vi har med andra ord kul när vi arbetar ihop med våra kunder. Fakturering istället för kontant betalning gör att vi inte tar dyrbar kliniktid till kontorsgöromål. Egna datorprogram för journalföring, fakturering, rapporter till Jordbruksverket med mera, effektiviserar pappershanteringen och gör att vi kan bearbeta det vi gör statistiskt.