toppbild

Ergometermattan "Bandet"

Euro-Vets Hästklinik förfogar över 3 band (2 i Sverige och 1 i USA). Alla av märket Säto 1 från Uppsala. Det äldsta bandet är det andra band som överhuvudtaget byggdes i Sverige och är från 1982. Det har varit en trotjänare som lade grunden till DGA (Diagnostisk Gångarts Analys) som beskrivs på annan plats. Det är många hästar som sprungit på detta band. 1 gång per år måste vi byta själva gummimattan men då har ca 11 000 hovar trampat ungefär 6 miljoner steg på den.

Då vi har många undersökningar att utföra på bandet varje dag måste driften säkerställas. Stillestånd av bandet kan inte accepteras. Därför har vi nu även ett nytt band i vår tillbyggda matthall. På så vis kan vi alltid vara säkra på att kunna erbjuda undersökning på bandet.