toppbild

Försäkringsfällan

Läs här om hur hästförsäkringen kan bli din värsta fiende!

av Per Spångfors

Användbarhetsförsäkring (ofta kallad A1-försäkring) och nuvarande dopingregler kan göra din häst oanvändbar! Varning för Moment 22 (en olöslig situation). Denna skrivelse ska mest ses som ett diskussionunderlag. Har jag rätt eller fel i mina påståenden? I slutet av detta avsnitt kan du maila dina synpunkter och erfarenheter.
Vi har idag en väl utbyggd hästförsäkringsaktivitet i Sverige. Flera bolag drar i hästägarna och lockar med på pappret allt fördelaktigare villkor. Men har vi alltid den försäkring som vi tror vi har?.
Användbarhetsförsäkring ofta kallad A1, ska ersätta hästägaren för bortfall av användbarhet, vilket oftast innebär att försäkringen ska ersätta hästägaren om hästen inte kan tävla mera. Men vad innebär det i praktiken?.
Hästar drabbas ju då och då, liksom idrottsmän och idrottskvinnor, av skador. Antingen uppkomna under träning/tävling eller under dygnets övriga timmar (i boxen eller hagen). I takt med bättre diagnostik och bättre förståelse för hur olika skador ska behandlas ökar också vår kunskap om hur vi kan bibehålla en konkurrenskraftig häst trots dessa skador. Kirurgiskt ingrepp, medicinsk terapi och fysikalisk behandling kan göra hästen tävlingsmässig igen. Därför blir det allt svårare att hävda att hästen varaktigt tappat sin användbarhet. Försäkringen kommer således inte att ersätta hästägaren. Och det är ju bra att vi kan återställa hästens användbarhet trots ibland relativt omfattande skador. Men detta kräver ofta mer eller mindre regelbunden terapi av någon form. Och det är här vi kommer in i dilemmat med nuvarande dopingregler.
Dopingreglerna för all hästsport är idag så utformade att man inte samtidigt kan ge hästen terapi och låta hästen tävla. En häst som behandlats måste avhållas från tävling under en viss tid. Gäller det behandlingar som måste upprepas regelbundet anses hästens tävlingsmässighet förbrukad. Den får då aldrig tävla mer. Då tycker många att det kan det vara bra att ha en försäkring som täcker användbarhetsnedsättningen och tecknar denna relativt dyra försäkring för sin häst. Man kan dock redan nu ana sig till ett problem, det vill säga att man plötsligt hamnar i en situation som är olöslig. Betrakta följande 3 scenarier:
Situation 1
 1. Man tecknar försäkring för varaktigt nedsatt användbarhet
 2. Skada uppkommer på ett eller annat sätt
 3. Man får diagnos och behandling inleds
 4. Hästen blir bra och kan fortsätta tävla-allt gott och väl.
 5. Försäkringen behöver inte utnyttjas.

Situation 2
 1. Man tecknar försäkring för varaktigt nedsatt användbarhet.
 2. Skada uppkommer på ett eller annat sätt.
 3. Man får diagnos och behandling inleds.
 4. Hästen svarar inte på behandling och blir varaktigt nedsatt i sin användbarhet.
 5. Försäkringen täcker förlusten av användbarhet (kanske).

Situation 3
 1. Man tecknar försäkring för varaktigt nedsatt användbarhet.
 2. Skada uppkommer på ett eller annat sätt.
 3. Man får diagnos och behandling inleds.
 4. Hästen blir symptomfri men måste ges kontinuerlig terapi av något slag.
 5. Hästen får inte tävla på dessa villkor men är ju i praktiken ”frisk” genom den kontinuerliga behandlingen.
 6. Användbarhetsförsäkringen gäller inte då hästen ju är symptomfri på grund av den varaktiga behandlingen. Ur försäkringssynpunkt är hästen frisk eftersom man jämställer användbarhet med att KUNNA utföra en tävlingsprestation. Man tar såldes ingen hänsyn till om man FÅR tävla eller ej.
 7. Moment 22 –användbar häst-inga försäkringspengar-men tävlingsförbud. Att tänka på då försäkring ska tecknas

Betrakta situation 3 ovan (inte så ovanlig) innan ni tecknar vad ni tror är ett fullgott försäkringsskydd mot nedsatt användbarhet. Denna försäkringsform tar INTE hänsyn till gällande medicineringsregler för tävlingsverksamhet. Den situationen kan således uppstå att vi kan göra hästen fullt användbar men den får ändå inte tävla och således är den inte ett försäkringsfall. Är det dopingreglerna som är fel? Eller är det försäkringsformen som är fel?