toppbild

Hästtandläkare

Sedan flera år ökar skaran hästtandläkare ständigt. Det finns nu även veterinärer som specialiserar sig på hästtänder I och med detta har det kommit att utkristallisera sig 2 olika "skolor" inom hästtandläkarskrået. Dels de som antagit den svenska skolan och dels de som valt att utbilda sig i USA (sedan finns det även ett antal "självlärda"). Vi som jobbat med den amerikanska linjen under många år har aldrig slutat att förundrats över vad som går att rätta till i en hästmun.

Varför, kan man undra, har en hästklinik som endast sysslar med prestationssvaga tävlingshästar även en hästtandläkare på plats ? Svaret är enkelt:

En häst som jobbar osymmetriskt med rörelseapparaten blir snabbt även osymmetrisk i munnen. I vår strävan att jobba hästen liksidigt kommer man att få hålla olika hårt i tömmar/tyglar beroende på att hästar med symmetriproblem försöker avlasta sg genom ett avlastningsmönster (samma mönster som man kan tolka då hästen travar på bandet; se DGA länken på anna plats;) som ofta innebär att hästen jobbar snett. Om man antar att man då får hålla hårdare i höger töm/tygel kommer detta innebära att man får spänningar i hästens käkleder.

Vilken käkled som drabbas beror på två saker. Testa följande experiment: Utan hjälp av handen dra din underkäke kraftigt åt ena sidan med hjälp av käkmuskulaturen. Det kommer då att göra ont i den käkled som är på den motsatta sidan mot det håll du drar käkleden (drar du käkleden åt höger gör det ont i vänster käkled). Men om du istället för underkäken åt sidan med hjälp av din hand kommer det att göra ont i den andra käkleden (dra med handen underkäken åt vänster så gör det ont i vänster käkled). Konstigt men sant. Detta är troligen anledningen att det inte finns någon absolut regel för vilken käkled som kommer att göra ont då du drar i höger töm/tygel. Oftast kommer hästen dock att släppa efter i käkleden för det ökade trycket i höger töm/tygel och således få ont i vänster käkled.

En häst som får ont i vänster käkled kommer att börja tugga mest på höger sida. Således kommer tänderna att slitas mera på höger sida. Detta skapar ytterligare snedhet i käkarna och ytterligare spänningar. En ond cirkel har uppstått. Vi har noterat att en häst från att ha varit helt symmetrisk i käkarna på 2 månader kan bli ordentligt sneda.

Hästar som har ont i vänster käkled kommer så småningom också att få ont i vänster nackmuskulatur (ofta noterat av hästägaren som ovilja att tränsa eller olust vid annan beröring av örat på vänster sida). Nackspänningar på vänster sida drabbar snart diagonalt höger sidas ryggmuskulatur och så småningom får hästen ont ända bak på insidan/baksidan av höger bakben. Munproblemet har då "drabbat" hela hästen.

På kliniken strävar vi efter att få våra patienter, hästarna, att arbeta liksidigt. Det är då lätt att räkna ut varför vi är så noga att alltid kolla tandstatus/käkledsstatus på alla rörelsestörda hästar. Ibland har tandsnedheten drabbat käklederna så hårt att vi fått en ledinflammation och till och med en ledartros (pålagringar) i käklederna. Detta kan vi konstatera med ultraljudsundersökning. Käklederna behandlas då på sedvanligt sätt med ledinjektion. I sällsynta fall har ledförändringarna gått så långt att behandling av käkleden inte är möjlig. Då rekommenderar vi täta tandläkarbesök (eftersom tänderna slits snett fort) samt att hästen om möjligt arbetas utan bett i munnen (Hackamore, Bosal, Sidepull eller annat).

Så tillbaka till frågan på överskriften; Vem ska man lita på ?

Amerikanskt utbildade hästtandläkare får lära sig att rätta sneda bett. Och som sagts ovan är ju detta ett sätt att få hästen mera träningsbar. Att man har en bra utbildning i botten är ju viktigt men det gäller ju också att ha rätt "öga" för vad som är snett. Fråga efter referenser och fråga gärna efter var personen ifråga fått sin utbildning. Fråga vem man har som läromästare efter genomgången utbildning och till sist-är du inte nöjd med jobbet som blivit gjort kanske du ska söka annan hjälp. Det finns nästan ingen begränsning på vad man kan åstadkomma i en hästmun. Det svåra kan dock vara att komma på att problemet (delvis) kommer från munnen.