toppbild

Synovit & Kapsulit

Ledkapselinflammationer som alltid ses tillsammans. Det vi i dagligt tal kallar ledinflammation. Drabbar ALLA hästar då och då i olika grad. Kännetecknas av ledfyllnad (galla), värme och ömhet (hälta). Vid inflammation bildas i leden en rad nedbrytande ämnen som i framtiden kan ge allvarligare skador (se nedan). Därför bör alla ledinflammationer behandlas.

En allvarlig form av ledinflammation är så kallad kronisk synovit (också kallad kronisk proliferativ synovit). Uppstår då en ”vanlig” ledinflammation får pågå obehandlad under lång tid. Man får då en kraftigt förtjockad ledkapsel som riskerar att bli omvandlad till bindväv. En speciell form av kronisk synovit drabbar kotleden. Den förtjockade ledkapseln trycker mot det underliggande skelettet och skapar en urgröpning i benet. Dessa typer av ledinflammationer är synnerligen svårbehandlade.

Behandling: I lindriga fall kan det räcka med fysikalisk behandling (se nedan) och vila en period. Om detta inte hjälper eller om hältan är lite allvarligare måste den utredas. Röntgen och ultraljudsundersökning kan ge svar om vad det är för typ av ledproblem. Om endast en enkel ledinflammation misstänks eller upptäcks, behandlas leden med anti-inflammatoriska preparat (se annan länk). Snabb återgång till lätt arbete är en viktig del av behandlingen.

Vid kronisk synovit behöver leden upprepade behandlingar. Kirurgisk behandling kan utföras men det är vanligt att hältan inte försvinner ändå på grund av bindvävsomvandlingen.

Ett antal antiinflammatoriska medel som kan ges i fodret (glukosamin, MSM, gurkmeja, djävulsrot, Fenylbutason, Finadyne med mera) används flitigt idag som behandling av lätta ledinflammationer. (se annan länk)

Fysikalisk ledbehandling: 1) Avkylning av ett inflammerat område (kallt vatten, is, kyllera ed) är en välkänd och bra behandling mot lätta ledskador. Bör göras rutinmässigt vid hårt arbete. 2) Värme i form av värmande bandage, liniment med mera kommer in som en viktig del efter det akuta stadiet av en inflammation. Kan också med fördel ses som förebyggande mot ledskador speciellt under årets kalla del. 3) Passiv rörelseterapi utförs på människor vid ledinflammationer och kan väl närmast motsvara simträning hos hästar. Detta är en mycket effektiv behandlingsmetod efter ledoperationer. Bäst resultat får man vid simning tidigt efter operationen (då stygnen tagits efter 2-3 veckor) istället för som vanligt sent i konvalescensen då istället hästen måste belastas mera ”normalt” för att förberedas på återgång till arbete. 4) Andra vanliga fysikaliska behandlingsformer är behandlande ultraljud och laser.