toppbild

Konvalescensprogram

Om din häst blivit behandlad i led/leder med DMSO (det vanligaste preparatet på denna klinik) gäller följande konvalescensprogram:

Dag 0

(det vill säga behandlingsdagen) Behandlingsdagen ska hästen vila i box men får/bör skrittas för hand.

Dag 1-4

Dagen efter behandling och ytterligare 3 dagar framåt släpps hästen i hage. Om det är en mycket livlig häst bör du inte släppa den i en allför stor hage men den ska gå där den är lugnast. I de fall där det är mycket kladdigt i hagen och hästen blivit behandlad i någon de nedre lederna (hovled/kronled/kotled) bör du avvakta med att släppa den i hagen ytterligare någon dag. Gå istället några turer eller om det är en mycket pigg häst skritta ut en sväng (för vagn eller uppsutten)

Dag 5-10

5 dagar efter behandling kan du börja rida/köra i skritt och trav (jogg). Om du rider bör du hålla dig på raka spår (eller fyrkantspåret). Ingen galopp inga volter. Om du vill kan du tömköra hästen men undvik longering. Om hästen inte känns helt OK bör du hålla dig till skritt eller avstå från motionen några dagar till.

Dag 11-

och framåt till eventuellt återbesök Nu kan du börja jobba lite med hästen. Vilket innebär lite lätt galopp eller lite friskare tempo i trav. Du kan longera hästen men då på stor volt och inte på alltför mjukt underlag. Om du får några problem efter behandlingen (värme och svullnad runt injektionsstället och/eller feber måste du kontakta oss på kliniken 035-44613. 1) Ont på injektionsstället lite varm och öm dagen efter behandling men ingen förhöjd kroppstemperatur. Hästen äter som vanligt=-ofta ingen fara-ut och gå mycket med hästen 2) Som 1) men har svårt att gå på benet 1-3 dagar efter behandling=kontakta oss 035-44613 3) Om hästen får hög feber och får svårt att gå 3-4 dagar efter behandling måste du snarast kontakta oss på kliniken 035-44613. Om du inte får tag i oss ska du kontakta någon annan veterinär.